RESONERA MERA!

Svenska fioler med resonanssträngar


Photo: Dennis Isaksson

Double-decker built by Dennis Isaksson. The fiddle has the head of a devil instead of a scroll.


Photo: Dennis Isaksson


Photo: Dennis Isaksson


Photo: Dennis Isaksson


Photo: Dennis Isaksson


Photo: Dennis Isaksson

NameDennis
TypeDouble-decker
LuthierDennis Isaksson
Year2011
OriginUmeå, Västerbotten
Playing strings4
Sympathetic strings8

Copyright 2009-2020 Jon Magnusson