RESONERA MERA!

Svenska fioler med resonanssträngar

Double-decker built by Eva Johansson, Urshult inspired by Bulan, the fiddle neck at Smålands museum in Växjö.

NameWäringen 2
TypeDouble-decker
LuthierEva Johansson
Year2010
OriginUrshult, Småland
Playing strings4
Sympathetic strings8
Other instruments built by Eva JohanssonKinnevaldsfelanKinnevaldsfela nr 2WäringenUrdafelan

Copyright 2009-2020 Jon Magnusson