RESONERA MERA!

Svenska fioler med resonanssträngar

Bror Strand pratar om reparation av instrument men vem? Bror spelar fiol och sedan spelar Henrik in från Radio polkor mm prat om resa till Linköping

Bror Strand spelar berättar om Kalvahäftet + dragspel av Hjularbo från Radio

Oklart om denna fil innehåller Strand alls. På fodralet står - Bror Strand ta noterna Henry. Musik Radio och (Henrik + Andlig musik till Slut

Copyright 2009-2020 Jon Magnusson